Onze identiteit

Bij Geeqs gebruiken we een zwerm spreeuwen als metafoor voor onze identiteit en werkwijze...

Over ons

Hier op de website kom je op meerdere plekken goudgele driehoekjes tegen. Dat driehoekje maakt ook onderdeel uit van ons logo. En met reden. De driehoekjes zijn ge├»nspireerd op een zwerm spreeuwen, een prachtig natuurverschijnsel dat een lust voor het oog is. Zo’n wolk van vogels neemt steeds andere vormen aan en dat ziet er prachtig uit. Bij Geeqs gebruiken we dit fenomeen als metafoor voor onze identiteit en werkwijze. We verklaren het aan de hand van vijf thema’s:

Organisch in beweging
Geeqs houdt van dynamiek en verandering; we worden blij van continue aanpassing.

Oprecht oog voor elkaar
Geeqs bestaat uit een club goed op elkaar ingespeeld professionals. We houden van korte lijnen en kunnen blind op elkaar vertrouwen.

Grenzeloos ondernemen
We helpen ambities te verwezenlijken maar hebben zelf ook een ambitie: authentiek blijven.

Duurzame impact
Geeqs wil van betekenis zijn. We willen impact maken. We zijn doel- en resultaatgericht maar ook het proces is voor ons belangrijk.

Samen dansen 
We geloven in de kracht van samenwerken. Dat levert plezier en synergie op!

We faciliteren impact vanuit onze manier van werken

Meest recente case

Ontwikkelen en realiseren strategie

Vanwege een groot personeelstekort stond de planning van Nummereen Kinderopvang ernstig onder druk. Het was noodzakelijk om in te grijpen zodat kwaliteit en stabiliteit voor de lange termijn geborgd bleven.

Lees verder
20 januari 2023
Over het ontstaan van de huisstijl
Lees verder
3 januari 2023
Vacature: kindplanner
Lees verder
23 december 2022
Gelukkig 2023!
Lees verder